Recht van toegang tot mijn persoonsgegevens

 • Auteur
  Berichten
 • #7107

  Geachte mevrouw
  Geachte heer

  Hierbij stuur ik u een verzoek om toegang tot de persoonsgegevens die u mogelijk over mij bezit.
  Volgens artikel 10 van de Privacywet bent u verplicht mij op de hoogte brengen of u al dan niet mijn gegevens verwerkt. Indien dat het geval is, gelieve mij bijkomend de volgende informatie te bezorgen:
  • de aard van de gegevens die u over mij verwerkt;
  • het doel waarvoor u de gegevens gebruikt;
  • de oorsprong van de gegevens (waar en hoe u ze hebt verkregen);
  • de categorieën ontvangers van de gegevens: aan wie hebt u de gegevens meegedeeld, of aan wie u ze (mogelijk) zult meedelen;
  • de gegevens zelf die u over mij verwerkt.

  De Privacywet bepaalt verder dat u mij de gevraagde informatie binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek moet verstrekken. Als ik van u geen reactie ontvang, als u mij geen toereikend antwoord stuurt of als u weigert mij de gevraagde informatie te verstrekken, dan zal ik contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

  Ik dank u bij voorbaat voor de inlichtingen.

  Hoogachtend

  Jeanne Blancke

  De blog waarbij ik hulp nodig heb is jeanneblancke.wordpress.com.

The topic ‘Recht van toegang tot mijn persoonsgegevens’ is closed to new replies.